Voorwaarden

Na schriftelijke bevestiging via e-mail van de door Graveland Studio opgestelde offerte verklaart opdrachtgever (band/ artiest/ label/ agency) op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden zoals deze hieronder vermeld staan:

Boekingsbevestiging.– Zodra de boeking schriftelijk bevestigd is, ontvangt opdrachtgever een ‘opdrachtbevestigingsovereenkomst’ waarin alle rechten en plichten van beide partijen beschreven staan en ondertekend dient te worden alvorens met de opnamen van start te gaan. Dit ter bescherming van beide partijen.- Opdrachtgever dient 50% van het totale offerte bedrag vooruit te betalen aan Graveland Studio en legt hiermee de boeking definitief vast (ontvangt hiertoe tijdig een factuur). In overleg kan een eventueel ander percentage afgesproken worden, hetgeen denkbaar is bij bijvoorbeeld langduriger projecten.

Facturatie, kwaliteitsgarantie.– Na de laatste opnamedag ontvangt opdrachtgever een factuur met het resterende bedrag, welke altijd binnen 14 dagen voldaan dient te worden. Opdrachtgever verklaart bij het aangaan van de opnameovereenkomst dan ook in staat te zijn het overeengekomen bedrag te voldoen. Pas na betaling van de laatste termijn worden de masters en/of eindmixen aan de opdrachtgever overhandigd.

Aansprakelijkheid.– Door de opdrachtgever geleende of andere gebruikte spullen/materialen van Graveland Studio of derden vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. In geval van schade of diefstal worden de volledige kosten op de opdrachtgever verhaald. Graveland Studio is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigen spullen/materialen of letsel van opdrachtgever.

Afzegging/ annulering opnamedata.– Mocht de opdrachtgever de geboekte dagen willen afzeggen, dandient dat minstens 7 dagen van tevoren schriftelijk te worden gedaan. Er dient echter altijd een vergoeding te worden betaald bij het verbreken van het contract/offerte. De opdrachtgever dient dit te betalen volgens de volgende verdeelsleutel:- meer dan 7 dagen voor startdatum = 50% van overeengekomen totaalbedrag- 6 tot 4 dagen voor startdatum = 60% van overeengekomen totaalbedrag- 3 tot 0 dagen voor startdatum = 75% van overeengekomen totaalbedragAls Graveland Studio het contract wil verbreken dan dient Graveland Studio dit schriftelijk minstens 7 dagen voor de startdatum te doen. Graveland Studio zal dan opdrachtgever compenseren volgens de volgende verdeelsleutel:- meer dan 7 dagen voor startdatum = 50% van overeengekomen tijd gratis te voldoen- 6 tot 4 dagen voor startdatum = 60% van overeengekomen tijd gratis te voldoen- 3 tot 0 dagen voor startdatum = 75% van overeengekomen tijd gratis te voldoen(*Bovengenoemde compensaties komen te vervallen als er naar alle redelijkheid met beide partijen een nieuwe overeenkomst wordt gesloten.)